POUŽÍVANÉ TECHNOLÓGIE

Používané povlakové krytiny

Pre povlakové krytiny sa Strestav UNI s.r.o. orientuje hlavne na technológie zmäkčeného PVC Fatrafol a Sikaplán. Pre riešenie striech majú títo dodávatelia technológií všetky potrebné druhy fólií potrebné pre realizáie striech.

Technológia mäkčeného PVC má výhodu oproti ostatným technol´pgiám, že jej súčasťou sú sysémové hrubo oplastované plechy, ku ktorým sa povlaková krytina priamo natavuje, čo umožňuje riešenie tých najnáročnejších detialov. Vzniká tak riešenie “jednoliatej krytiny” od odkvapov až po ??? vtokov. Pre vtoky a podobné konštrukcie používame technológiu Topwet.