FIREMNÉ KONTAKTY

Sídlo firmy

STRESTAV s.r.o.
Gruzínska 36
Bratislava
(Prievoz)

Adresa pre poštový kontakt

STRESTAV s.r.o.
Gruzínska 36
P.O.BOX 23
820 08 Bratislava 28

Telefón

02/4342 5026
02/4342 5028

Konateľ spoločnosti
Stanislav Čižmárik
0903/228 878
Asistentka riaditeľa
Magdaléna Štrbková
0903/259 300
Prírava-rozpočty
Mgr. Juraj Čižmárik
Vedúci montážnik
Ivan Mazák
0903/259 380

Stránka inovovaná: 7.8.2018