1. PREHĽAD ČINNOSTÍ FIRMY STRESTAV 2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA FIRMY 3. LICENCIE, CERTIFIKÁTY
A POISTENIE
4. PREČO TREBA ZATEPLOVAŤ 5. MOŽNOSTI FINANCOVANIA 6. VÝBER REFERENCIÍ STRIECH A FASÁD 2011 7. FOTOGALÉRIA VÝBER REF. STRIECH 8. NAŠE OCENENIA STRECHA ROKA 9. PRÍKLADY REALIZA- ČNÝCH DETAILOV 10. PRIESKUMY A ANALÝZY PORÚCH STAVIEB 11. DRUHY PONÚKANÝCH PLOCHÝCH STRIECH 12. ZATEPLENIE FASÁD BUDOV KZS 13. NÁVRHY FAREBNOSTI FASÁD OD ARCHITEKTA 14. NÁŠ BULETIN
PROFIL SPOLOČNOSTI
15. ODBORNÉ
PREZENTÁCIE
16. ZAČLENENIE V PROFESNÝCH AKT. 17. FIREMNÉ
KONTAKTY

PREHĽAD ČINNOSTÍ FIRMY STRESTAV

O NAŠEJ FIRME

Strestav s.r.o. je realizačnou firmou pre opláštenie budov, t.j. strechy + fasády, ktorá si za svoj prvoradý cieľ vytýčila nekompromisne najvyššiu kvalitu a spoľahlivosť realizovaných stavebných prác a to práve vo veľmi náročnej oblasti obnovy budov. Aby to mohla naplniť, kladie dôraz najmä na dokonalú prípravu v ponukovej a projektovej dokumentácii, ako aj na kvalitu samotnej realizácie prác. Strestav vznikol v roku 1998 a v roku 2004 prevzal právnu formu s.r.o. V Strestave pracujeme podľa certifikovaného systému kvality ISO 9001 a vo svojich realizáciách používame len technológie overené v praxi dlhoročnými skúsenosťami. Skúsený tím riadiacich pracovníkov a kvalitných montážnikov vykonáva kvalitnú prácu k spokojnosti zákazníkov. Naša firma patrí medzi najprofesionálnejšie firmy v oblasti striech i fasád. Pozrite si naše stránky a urobte si úsudok o našej činnosti a realizácii prác. Výsledky hovoria za nás.

NOVOSTAVBY A OBNOVY PLOCHÝCH STRIECH

Ponúkame Vám kompletnú realizáciu novostavieb plochých striech, podľa našich rokmi overených postupov. Pred vypracovaním ponuky sa najprv vykoná prieskum strechy a analýza porúch. Ku každej akcii vyhotovujeme podrobnú realizačnú dokumentáciu a položkový rozpočet. Podľa potreby sa vyhotoví tepelno-technický výpočet pre strechu. Obsahom dokumentácie sú podrobné stavebné detaily strešných konštrukcií.

OBNOVA FASÁD BUDOV KZS

Súčasťou obnovy opláštenia budovy je aj obnova fasády, ktorá sa prevažne vykonáva kontaktným zatepľovacími systémami (KZS). Zateplením budovy sa zároveň odstráni aj väčšina jej systémových porúch. Pri práci na fasáde sa vychádza z projektu obnovy fasády. Pre investora vieme zabezpečiť vykonanie kompletného projektu od autorizovaného projektanta. Práce na obnove zabezpečujeme kompletne vrátane výmeny okien vstupných brán, či zateplenia podhľadov suterénov. Podrobnejšie pozri druhy zateplenia fasád budov.

DRUHY PONÚKANÝCH PLOCHÝCH STRIECH

Zhotovujeme kompletné dodávky plochých striech pre nasledujúce technické kategórie :

 • PLOCHÉ STRECHY – KOTVENÉ BEZÚČELOVÉ (nepochôdzne strechy)
 • PLOCHÉ STRECHY ZAŤAŽENÉ ŠTRKOM
 • POCHôDZNE PLOCHÉ STRECHY – balkóny a terasy s kompaktným povrchom
 • POCHôDZNE PLOCHÉ STRECHY – terasy s dlažbou na terčoch a dlažby kladené do štrku
 • VEGETAČNÉ STRECHY (Zelené strechy)
 • POJAZDNÉ STRECHY A PARKOVISKÁ

DRUHY FASÁDNYCH TECHNOLÓGIÍ

Pre práce na fasádach používame osvedčené technológie certifikované TASUSom:

 • KZS BAUMIT
 • KZS TERANOVA
 • KZS MUREXIN

OKREM REALIZÁCIE OBNOVY PONÚKAME AJ KOMPLETNÝ SERVIS PRI OBNOVE BUDOV

 • PORADENSTVO PRE OBNOVU STRIECH A FASÁD – OPLÁŠTENIA BUDOV
 • PORADENSTVO A ANALÝZU FINANCOVANIA OBNOVY BUDOV
 • PRÍPRAVA PODKLADOV, ZABEZPEČENIE STAVEBNÉHO PROJEKTU PRE OBNOVU DOMU
 • VYPRACOVANIE ŽIADOSTI O DOTÁCIU Z MDVRR SR NA ODSTRÁNENIE SYSTEMOVÝCH PORÚCH BYTOVÝCH DOMOV
 • POSKYTNUTIE PROJEKTU FAREBNÉHO STVÁRNENIA FASÁDY OD RENOMOVANÉHO ARCHITEKTA

Stanislav Čižmárik, riaditeľ
Porada

Práce na streche

Novostavba striech a terás
© Strestav 2012 | webdesign & seo umstudio.net